Câu chuyện thành công

Câu chuyện thành công

Bạn Nguyễn Trọng Nhân ước mơ được đi du học chứ không muốn chọn con đường học đại học trong nước. Em cho rằng, giờ đây tấm bằng đại học tại Việt Nam đã không còn đem lại cơ hội nghề nghiệp tốt nữa. Em muốn giúp đỡ bố mẹ, muốn trở thành một người trụ cột trong gia đình. Đến cuối năm 2017 cơ duyên đã dẫn Trọng Nhân đến tham dự hội thảo du học CHLB Đức và biết đến Viện Quản Trị Nhân Lực Quốc Tế.

Bạn Nguyễn Trọng Nhân ước mơ được đi du học chứ không muốn chọn con đường học đại học trong nước. Em cho rằng, giờ đây tấm bằng đại học tại Việt Nam đã không còn đem lại cơ hội nghề nghiệp tốt nữa.

Nguyễn Trọng NhânDu học sinh
0983763526
TƯ VẤN